Andra avsnittet i serien ”Samtal i Guds Hus”. Wanja Lundby-Wedin (förste vice ordförande i kyrkostyrelsen) och Stefan Herczfeld (utvecklingschef i Stockholms katolska stift) samtalar kring ämnet ”Integration och social hållbarhet”.

 

Om du vill se hela deras samtal (inte bara den korta versionen ovan) så finns den här nedanför.

 

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner