The third episode in the conversation series ”Dialogue in God’s House”. A conversation between Muhammad Aqib (imam and member of God’s House Fundraising Foundation) and Helene Egnell (member of the board of God’s House Friends Association) on the subject of ”Religion and Society”.

If you want to watch the full version of the conversation you can find it here:

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner