Sjätte avsnittet i serien ”Samtal i Guds Hus”. Zinat Pirzadeh (författare, föreläsare och ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds Hus) och Maynard Gerber (kantor och tidigare ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds Hus) samtalar kring ämnet ”Humor i religionen”.

Om du vill se den långa versionen av deras samtal (inte bara den korta versionen ovan) så finns den här nedanför.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner