Till bilder av Råd & stödcenters pilgrimspromenad sjunger Fisksätra Community Choir ”På egna ben”.

Till Guds Hus Råd & stödcenter är alla välkomna, den som behöver hjälp och den som vill hjälpa till. Lyssna på några av våra fantastiska deltagare i kören som bjuder in fler att ge en gåva till Guds Hus i Fisksätra.

Guds Hus Råd & stödcenter arbetar för att ge boende i Fisksätra bättre förutsättningar till integration och inkludering i det svenska samhället och därigenom motverka social utestängning och segregation. Det är ett samarbete mellan Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och Stockholms katolska stift.

I Guds Hus Råd & stödcenter kan man få rådgivning, språkträning, hjälp med myndighetskontakter och möjlighet att delta i en mängd olika gruppverksamheter som syftar till att stärka människor som lever i olika slags utsatthet. Idag samlar verksamheten flera hundra människor under en vanlig vecka. Råd & stödcenter arbetar med fyra huvudområden: Kunskap, Stöd, Sysselsättning, Opinionsbildning.

Guds Hus Råd & stödcenter vill tillvarata religionen som en resurs i det sociala arbetet. Hit är alla välkomna oavsett vem man är eller varifrån man kommer. De flesta aktiviteter sker i Fisksätra kyrka.