Guds Hus vänförening bjöd in Simon Sorgenfrei till Fisksätra moské den 28 januari. Simon berättade utifrån sin bok ”De kommer att vara annorlunda svenskar”. Titeln är ett citat av Olof Palme, och boken handlar om de muslimska invandrarna i Sverige under 1900-talet. Det är också en berättelse om Sveriges moderna historia, hur landet förändrats.

När de första muslimerna kom till Sverige var 99,7 procent av svenskarna medlemmar i Svenska kyrkan och bara 35 000 invånare var födda utomlands. Idag är tjugo procent av alla människor som bor i Sverige födda någon annanstans, och islam är Sveriges näst största religion. Under 1900-talet utvecklades också Sverige till världens mest sekulariserade land. Samtidigt har det blivit Europas mest mångreligiösa land.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner