Vandalisering av Stora Moskén i Stockholm skapar en känsla av otrygghet bland muslimer, men de är inte ensamma. Människor från andra trossamfund är med dem och visar solidaritet genom sin närvaro. Guds Hus också, genom Carl Dahlbäck och Jenny Westling. Solen kom fram och de röda rosorna lyste.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner