Den 13 juni hade Guds Hus besök av deltagarna i den ekumeniska konferensen ”Journées d’Arras” som i år hölls i Stockholm. Den samlar sedan flera årtionden katolska, protestantiska och ortodoxa kristna från hela i Europa som alla är engagerade i dialogarbetet med muslimer på skilda nivåer.

Konferensen började som ett lokalt initiativ av den katolske biskopen i franska Arras och har sedan vidgats allt mer till att täcka hela världsdelen. Besökarna fick en levande inblick i det interreligiösa arbetet i Fisksätra som väckte deras stora intresse som ett framgångsrikt exempel på ett lokalt dialoginitiativ.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner