Gregor Hohberg, House of One och Carl Dahlbäck, Guds Hus

Guds Hus fick en inbjudan att vara med på den symboliska invigningen vid byggstarten av House of One i maj. På grund av pandemin var det inte möjligt att medverka fysiskt men vi var många som deltog digitalt på den vackra och mångkulturella ceremonin.

Carl Dahlbäck reste till Berlin i juli då restriktionerna släppt och överlämnande en tegelsten från Guds hus med inskriptionen: ”God´s House, Pax, Shalom, Salaam” till Gregor Hohberg, kyrkoherde i den lutherska församlingen Marienkirche och en av samfundsledarna i arbetet. Tegelstenen kommer muras in i den nya byggnaden. Men Guds Hus kommer också få en tegelsten från House of One som vi kan mura in i den framtida byggnationen av Guds Hus. Då binds våra band ännu mer fysiskt samman.

House of One är viktigt för vårt arbete. Inte bara som en del i vårt nätverksarbete utan även för vårt opinionsarbete. Med referens till finansieringen av House of One där både staden Berlin och staten Tyskland gått in och finansierat hälften av byggkostnaden, vill vi försöka motivera svenska politiker att fatta lika modiga och strategiskt viktiga beslut för Guds Hus.

House of One + God´s House = Sant

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner