Att måla framtidsbilder som vi kan leva med.

Vi möter nästan dagligen politiska utspel som problematiserar religioner och dess utövare. Ett av de senaste angreppen stod Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson för när han härom veckan hotade med att riva moskéer och andra synliga religiösa uttryck i samhället, i syfte att rädda Sverige från Islamism och radikalisering.

Vi känner inte alls igen oss i det falska och svarta samhällsnarrativ han målar upp med sin polariserande retorik, vilket bara skapar otrygghet och rädsla mellan människor. Denna generalisering av i synnerhet muslimsk tro och liv är djupt sårande och direkt felaktig.

Guds Hus i Fisksätra målar en radikalt annan framtidsbild som vi alla, muslimer, judar, kristna, ateister, kan leva med – och i! En framtidsbild där religioner och troende ses som en resurs i samhällsbygget, med ett starkt socialt och lokalt engagemang, en genuin känsla för det gemensamma goda och en glädje i det meningsfyllda firandet av högtider.

Men det är inte bara en bild av framtiden som vi önskar att se den. Den är redan verklighet sedan 20 år tillbaka där vi lärt känna varandra som goda grannar, som troende, som ansvarstagande medborgare i lokalsamhället och som inspireras över olikheter och likheter i varandras traditioner. Det är den hållbara och inkluderande framtid vi tror på för både nya och gamla svenskar i vårt land.

Välkommen att engagera dig för ett representativt och intressant Mångfalds-Sverige och måla den framtid som vi och våra barn vill leva i! Du kan göra det genom att delta i vårt arbete eller att stödja Guds Husinsamlingen! Bidra här: https://gudshus.se/stod-guds-hus/

När Åkesson vill riva ner moskéer, vill vi bygga en ny!

Med önskan om frid och fred på vår jord.

Innanförskap genom möten över gränser. Mångfald i en globaliserad värld. Religion som en resurs i civilsamhället.


Om Guds Hus
Idé, historia och framtid

Byggnaden
Ett Guds Hus för människor

Röster om Guds Hus
Tänkt och sagt om Guds Hus

Frågor & Svar
Svar på dina funderingar

Aktuellt
Nyheter och kalendarium

Guds Hus vänförening
Aktiviteter och samtal

Guds Hus Råd & stödcenter
Guds Hus sociala arbete

Kontakt
Adresser och kontaktpersoner