Snart är Guds Hus verklighet!

Tre trossamfund i Fisksätra, muslimer, katoliker och protestanter vill bygga ett Guds Hus genom att binda ihop Fisksätra kyrka med ett nytt glasat innetorg och en ny moské. Nu samlar vi in pengar från alla som vill bidra till fred och samexistens mellan religioner.

Redan nu pågår livlig verksamhet i Fisksätra. Källan – Fisksätra råd- och stödcenter bedriver social verksamhet, församlingarna firar gudstjänst och har olika gruppaktiviteter, vänföreningen genomför föreläsningar och diskussionskvällar.


Vår historia

Fisksätra ligger öster om Stockholm, utmed väg 222. Där finns ett världsunikt centrum för praktiskt samarbete mellan muslimer och kristna.

Det hade länge funnits en längtan hos Fisksätraborna att göra något tillsammans. För några år sedan tog man steget fullt ut. På fotbollsplanen bakom kyrkan samlades muslimer och kristna för att fira gudstjänst tillsammans. Med signeringen av ett gemensamt värdedokument lades grunden till fredsprojektet Guds Hus.

Idag är alla ritningar och papper i ordning. Spadarna svävar över marken. Vi har en entusiastisk vänförening och vältaliga fredsförkämpar, förväntantsfulla samarbetspartners och en etablerad och livsviktig social verksamhet för de boende. Visionen är tydlig: Ett hus för fred och konstruktiv samexistens i Fisksätra.

I Fisksätra har världen fört människor och nationer närmare varandra. Bland de 8 000 invånarna finns människor med rötter i ett åttiotal olika länder. Guds Hus och dess verksamheter vill vara ett bidrag till att öka tilliten, kunskapen och respekten för varandra. Där spelar de religiösa samfunden en mycket viktig roll för en positiv utveckling.

Världsfreden börjar i Fisksätra!