Femte avsnittet i serien ”Samtal i Guds Hus”. Omar Fadera (ordförande i Stiftelsen Fisksätra-Moskén och ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds Hus) och Carl Dahlbäck (kyrkoherde och ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds Hus) samtalar kring ämnet ”Vänskap över gränser”

Om du vill se hela deras samtal (inte bara den korta versionen ovan) så finns den här nedanför.

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons