ENGLISH
God’s House hosted two international conferences in early June 2022: the ”Network for Dialogue” and ”European Policy Dialogue Forum” networks.

Participants from all over Europe met in Fisksätra/Nacka to discuss challenges and opportunities for social inclusion of refugees and migrants in Europe’s cities and how to counter hate speech.

KAICIID works with interfaith dialogue to support conflict prevention and solutions; works for sustainable peace and social inclusion; promotes mutual respect and understanding between various religious and cultural groups; and counteracts the abuse of religion to justify oppression, violence and conflict.

SWEDISH
Guds hus var värd för två internationella konferenser i början av juni, med nätverken ”Network for Dialogue” och ”European Policy Dialogue Forum”.

Deltagare från hela Europa träffades i Fisksätra/Nacka för att diskutera utmaningar och möjligheter för social integration av flyktingar och migranter i Europas städer och hur man kan motverka hatspråk.

KAICIID arbetar med interreligiös dialog för att stödja konfliktförebyggande och lösningar, arbetar för hållbar fred och social sammanhållning, främjar ömsesidig respekt och förståelse mellan olika religiösa och kulturella grupper och motverkar missbruk av religion för att rättfärdiga förtryck, våld och konflikter.

» Read more on KAICIIDs homepage

Inclusion through meetings across borders. Diversity in a globalized world. Religion as a resource in civil society.


About God's House
Idea, history and future

The Building
A God's House for People

Voices for God's House
Thoughts and words about God's House

FAQ
Answers to your questions

News
News, in focus and calendar

God's House Friends Association
Activities and dialogue

God's House Advice & Support Center
God’s House social work

Contact
Addresses and contact persons